"Nowiny Krakowskie" (hebrajski) maj 2019 - Lili Haber pisze o czasopiśmie studentów IJUJ "Judaista" oraz o nowej książce Alicji Maślak-Maciejewskiej

"The Forward" (angielski) czerwiec 2018 - Samuel Norich pisze o nadaniu doktoratu honoris causa Tadowi Taube. Zamieszcza informację o wkładzie Instytutu Judaistyki w dialog polsko-żydowski i polsko-izraelski.

"Dawar" 10. 2017 (hebrajski) - tekst pióra Nissana Tzura na temat rozwoju studiów żydowskich w Polsce, w tym dużo informacji na temat Instytutu Judaistyki UJ.

Strona Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie (ukraiński) - informacje na temat obron prac doktorskich Dominiki Rank i Władysławy Moskalets.

"Gazeta", vol. 24: 2017, no 2 (Taube Philantrophies) - tekst pióra dra hab. M. Galasa, Dyrektora Instytutu, na temat trzydziestoletniej historii studiów żydowskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

"Alma mater," 2016, nr 189-190 - tekst pióra dr A. Maślak-Maciejewskiej na temat obchodów uroczystości trzydziestolecia studiów żydowskich na UJ

"Słowo Żydowskie" 2012, nr 11 (489) - tekst pióra Krzysztofa Niwelińskiego na temat konferencji poświęconej Ozjaszowi Thonowi, która została zorganizowana przez Instytut Judaistyki we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i innymi instytucjami