Sprawozdanie z działalności Pracowni

Kierownik

dr hab. Michał Galas, prof. UJ

Dokumnety związane z funkcjonowaniem Pracowni

Sprawozdanie z działalności Pracowni Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-Żydowskimi im. Marcella i Marii Roth w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego za lata 2014-2015

1. Pracownia została oficjalnie utworzona decyzją Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 lipca 2013 roku (Zarządzenie nr 84 wraz załącznikiem - regulaminem) 
 
2. Z dniem 1 września 2013 roku dr hab. Michał Galas został powołany na kierownika Pracowni (Załącznik) Zgodnie z regulaminem kierownik Pracowni pracuje społecznie.

Działalność w 2014 roku

6.02.2014 Żydowskie Muzeum Galicja. Inauguracja działalności Pracowni Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-Żydowskimi im. Marcella i Marii Roth  w Instytucie Judaistyki UJ połączona z sesją naukową promującą 26 tom rocznika  Polin. Studies in Polish Jewry,  Jews and Ukrainians dedykowanej  Prof.  Richardowi  Pipesowi (red. Antony Polonsky oraz Yohanan Petrovsky-Shtern,  Littman Library of Jewish Civilization:  Oxford 2013). 
 1. Sponsorowanie utworzenia bazy kontaktów  i elektronicznego Newslettera Instytutu Judaistyki UJ redagowanego przez Panią mgr Monikę Biesaga. Od 2014 roku opublikowano 4 edycje newsletterów po polsku i dwie po angielsku. 
 2. 13.03. 2014: Wykład Pani Ellie Shapiro (Berkeley, California), The Sound of Change: Jewish cultural initiatives in small Polish towns w Instytucie Judaistyki UJ. 
 3. 23-24.10. 2014: Wizyta i wykłady w Instytucie Judaistyki i Instytucie Historii UJ Pani Irene Pipes, Prof. Richarda Pipesa i Dr. Daniela Pipesa. 
 4. Dofinansowanie tomu 14  rocznika Instytutu Judaistyki "Scripta Judaica Cracoviensia" (Wydawnictwo UJ  2014).

Działalność w 2015 roku

12.01.2015: Żydowskie Muzeum Galicja: Sesja naukowa promująca tom  27 rocznika, Polin. Studies in Polish Jewry: Jews in the Kingdom of Poland 1815 -1918,  red. Antony Polonsky, Glenn Dynner i Marcin Wodziński.
 1. 18-21.05.2015: Wykłady Prof. Samuela Heilmana (CUNY), w Instytucie Judastyki UJ oraz JCC Kraków:
 • Lubavitch  Movement. Messianism and the Denial of Death.
 • Lubavitch: How and Why it is Taking over the Jewish World.
 • Two Types of Jewish Fundamentalism: Haredim and the Settlers.
 1. 18.03.2015, Żydowskie Muzeum Galicja:  Konferencja promująca polskie wydanie książki Prof. Yohanana Petrovsky-Shterna (Northwestern Un.): The Golden Age Shtetl: A New History of Jewish Life in East Europe (Sztetl. Rozkwit i upadek żydowskich miasteczek na Kresach Wschodnich), Wydawnictwo UJ, 2014. 
 2. 11.06.2015: promocja dofinasowanej książki dedykowanej dr. Andrzejowi Link-Lenczowskiemu: Miscellanea, Res Polonorum, Brittanorum ac Judeorum Illustrantia, red. Jakub Basista, Adam Kaźmierczyk, Mariusz Markiewicz, Dominika Oliwa, Historia Jagiellonika, Kraków 2015.
 3. Wrzesień 2015: Dofinansowanie transportu książek podarowanych Instytutowi Judaistyki UJ przez Oxford University. 
 4. Pażdziernik 2015: Dofinansowanie książki: A Romantic Polish-Jew. Rabbi Ozjasz Thon from Various Perspectives,  red. Michał Galas i Shoshana Ronen, Wydawnictwo UJ 2015. ( Seria: Jewish Civilization in Poland, tom 1.)