Pracownia Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko-Izraelskimi im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona

 
Pracownia Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko-Izraelskimi im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. została powołana mocą zarządzenia nr 66 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 września 2018 roku.
 
Funkcję kierownika Pracowni pełni dr Ewa Węgrzyn
 
Do zadań Pracowni należy w szczególności:
 
 

Do zadań Pracowni należy w szczególności:

1) współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi w zakresie prowadzenia i promowania studiów nad współczesnym Izraelem oraz relacjami polsko-izraelskimi

2)konsolidacja środowiska akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim i w Polsce zajmującego się badaniami studiami izraelskimi;

3) przygotowywanie publikacji, monografii i źródeł prezentujących najnowsze badania nad współczesnym Izraelem i relacjami między Polską a Izraelem; 

4) organizowanie wykładów prowadzonych przez przedstawicieli zagranicznych ośrodków naukowych poświęconych zagadnieniom związanym z historią Izraela.

5) organizowanie spotkań z wybitnymi osobistościami z Izraela reprezentującymi świat nauki, polityki i kultury;

6) organizacja krajowych i międzynarodowych konferencji, sesji i warsztatów naukowych;

7) pomoc w organizowaniu wyjazdów do Izraela na  kwerendy naukowe dla doktorantów UJ

 

Dokumenty do pobrania:

Powołanie dr Ewy Węgrzyn na stanowisko kierownika Pracowni

Zarządzenie nr 66 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 września 2018 roku oraz regularmin pracowni

 

 

Pracownia Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko-Izraelskimi im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego sponsorowana jest ze środków Israel Institute w Waszyngtonie.

T. Herzl and O. Thon Center of Israel Studies and Polish-Israeli Relations at the Institute of Jewish Studies, Jagiellonian University in Krakow is sponsored by The Israel Institute in Washington.

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ

27 X 2020

 

Pracownia organizuje konferencję z okazji 30 lecia odnowienia stosunków dyplomatycznych z Izrelem: http://www.judaistyka.uj.edu.pl/ogloszenia/wydarzenia/-/journal_content/56_INSTANCE_Df4E/7834790/146414252

 

III – VI 2020

 

W drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020 w Instytucie Judaistyki miał się odbyć kurs semestralny prowadzony przez Prof. Daniela Blatmana (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Izrael) pt.: Holocaust and Jewish Israeli Identity. Niestety z powodu pandemii koronawirusa wizyta Prof. Blatmana została odwołana.

 

In the Institute of Jewish Studies in the second semester of the academic year 2019/2020 there was supposed to be a semester long course conducted by Prof. Daniel Blatman (Hebrew University of Jerusalem, Israel) entitled: Holocaust and Jewish Israeli Identity. Unfortunately, due to pandemic the visit of Prof. Blatman was cancelled.

 

16 III 2020

 

W Auli Collegium Novum UJ miał odbyć się Panel Ambasadorów z okazji 30-lecia odnowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Izraelem, w którym to udział potwierdzili m. in. JM Rektor UJ, prof. Wojciech Nowak, Ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav Ner, Ambasador Polski w Izraelu Agnieszka Magdziak-Miszewska, Ambasador Polski w Izraelu Maciej Kozłowski. Niestety z uwagi na zagrożenie koronawirusem Panel Ambasadorów został przesunięty na inny termin.

 

 

In the Main Hall of Collegium Novum of the Jagiellonian University there was supposed to be a Panel of Ambassadors in the 30 years of renewing Polish_Israeli Diplomatic Relations. In the event there were supposed to take part the Rector of the Jagiellonian University, Prof. Wojciech Nowak, the Ambassador of Israel in Poland, Zvi Rav Ner, the Ambassador of Poland in Israel Agnieszka Magdziak-Miszewska and the Ambassador of Poland in Israel Maciej Kozlowski. The Panel was postponed due to pandemic.

 

 

28 I 2020

 

W Instytucie Judaistyki gościł Ambasador Izraela w Polsce, Pan Alexander Ben Zvi. który spotkał się z Władzami Dziekański, pracownikami Instytutu Judaistyki, a także wygłosił wykład dla studentów. 

In the Institute of Jewish Studies there was a visit of the Israeli Ambassador in Poland, Alexander Ben Zvi. During the visit Ambassador Ben Zvi met with the Deans of the Faculty of History of the Jagiellonian University, with the academic staff of the Institute of Jewish Studies as well as with the students.

 

 

9-10 I 2020

W Instytucie Judaistyki UJ odbył się cykl wykładów dotyczących demografii w Izraelu, które wygłosił Prof. Uzi Rebhun (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Izrael).  Tytuł wykładów: The Demography of the State of Israel, 1948-2019Wykłady miały charakter otwarty, odbywały się w języku angielskim.

In the Institute of Jewish Studies there was a series of lectures conducted by Prof. Uzi Rebhun (Hebrew University of Jerusalem, Israel) entitled: The Demography of the State of Israel 1948-2019 Free entrance, language of the lectures: English.

12-13 XII 2019

 

W Instytucie Judaistyki UJ oraz w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie odbył się cykl wykładów wygłoszony przez Dr Rafała Soroczyńskiego (Uniwersytet Wrocławski) pt: „Jerozolima-stolica Izraela”.  Wykłady miały charakter otwarty, odbywały się będą w języku polskim.

 

In the Institute of Jewish Studies and in the Jewish Community Centre in Krakow there was a series of lectures conducted by Dr. Rafal Soroczynski (University of Wroclaw, Poland) entitled: Jerusalem – the Capital of the State of Israel. Free entrance, language of the lectures: Polish. During this lecture students had an opportunity to learn about the city of Jerusalem as a capital of the State of Israel and about its status in the United Nations.

 

18-22 XI  2019

 

W Instytucie Judaistyki UJ odbył się cykl wykładów dotyczących polityki, ekonomii oraz społeczeństwa izraelskiego, które wygłosił Prof. Dan Korn z Izraela.  Tytuł wykładów: Like any other state? Israeli politics, economy and society after 70 years of existence. Wykłady miały charakter otwarty, odbywały się w języku angielskim.

In the Institute of Jewish Studies there was a series of lectures conducted by Prof. Dan Korn (Israel) entitled: Like any other state? Israeli politics, economy and society after 70 years of existence. Free entrance, language of the lectures: English.

 

 

7 XI 2019

 

W Żydowskim Muzeum Galicja przy ul. Dajwór 18 odbył się wernisaż wystawy pt: Od domu do domu. Opowieść o wojennej tułaczce i przetrwaniu rodziny Pisków. Powstała ona dzięki współpracy z Instytutem Judaistyki UJ oraz Pracownią im. Herzla i Thona.

Wystawa opowiada o krakowskiej rodzinie pochodzenia żydowskiego, która wyruszyła na wojenną tułaczkę w przededniu drugiej wojny światowej. Po przebyciu długiej drogi dotarli w końcu w grudniu 1942 roku do Erec Israel.

 

In the Galicja Jewish Museum on Dajwor st 18 there was an opening of the exhibition entitled: From Home to Home: About Pisek Family. The exhibition was made thanks to the cooperation with the Institute of Jewish Studies and Herzl-Thon Center.

The exhibition is about Jewish family from Krakow who was able to run away from Poland a few days before the outbreak of the Second World War. After a very long and tiring journey in December 1942 they reached Eretz Israel.

 

 

21 X 2019

 

Bartosz Duszynski otrzymał grant na przeprowadzenie badań w Izraelu związanych z jego dysertacją doktorską.

Bartosz Duszynski received a grant on his research in Israel.

 

 

1 X 2019

 

Pracownia Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Stosunkami Polsko Izraelskimi im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona w Instytucie Judaistyki UJ ogłosiła konkurs na grant dla doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego na przeprowadzenie badań w Izraelu. Wysokość grantu to 6000 PLN.

Call for papers for a fellowship for PhD students conducting research on Israel  in the amount of 1500 USD.

 

 

 

 

29 VI 2019

 

W Żydowskim Muzeum Galicja przy ul. Dajwór 18 odbyła się publiczna debata z udziałem:

Dr Agnieszki Bryc (Uniwersytet Warszawski), Dr Artura Skorka (Uniwersytet Jagielloński) oraz Philipa Steele (Warszawa) pt. Judaizm, Syjonizm, Holocaust a izraelska tożsamość.. Debata odbyła się w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. 

 

 

The Public Debate took place in Galicia Jewish Museum in Krakow  Dajwor st 18 entitled: Judaism, Zionism, Holocaust and the Israeli Identity. In the Debate participated: Dr Agnieszka Bryc (Warsaw University), Dr Artur Skorek (Jagiellonian University in Krakow), Philip Steele (Warsaw). The Public Debate was held within the project of Jewish Culture Festival in Krakow.

 

27 VI 2019

 

W Centrum Społeczności Żydowskiej przy ul. Miodowej 24 odbyła się publiczna debata z udziałem: Prof. Ł. T. Sroki (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Dr Edyty Gawron (Uniwersytet Jagielloński) oraz Dr Artura Skorka (Uniwersytet Jagielloński) pt. Izrael I wybory we wrześniu 2019 roku. Debata odbyła się w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. 

 

 

The Public Debate took place in Jewish Community Center in Krakow on Miodowa st 24 entitled: Israel and the Elections in September 2019. In the Debate participated:  Prof. Lukasz Tomasz Sroka (Pedagogical University in Krakow), Dr Edyta Gawron (Jagiellonian University in Krakow) and Dr Artur Skorek (Jagiellonian University in Krakow). The Public Debate was held within the project of Jewish Culture Festival in Krakow.

 

26 V 2019

W Centrum Społeczności Żydowskiej przy ul. Miodowej 24 odbył się  wykład Porf. Dana Korna (Izrael) pt. Relacje między Izraelem a diaspora. Wykład odbył się w ramach projektu Noc Synagog w Krakowie.

 

In Jewish Community Center in Krakow on Miodowa st 24 public lecture was conducted by Prof. Dan Korn (Israel) entitled: The relations between Israel and world Jewry . The lecture was given within the project  Nights of Synagogues in Krakow. 

 

25 V 2019

W Żydowskim Muzeum Galicja przy ul. Dajwór 18 odbył się wykład prof. Dana Korna (Izrael) pt. Polityka izraelska po wyborach w kwietniu 2019 roku. Wykład odbył się w ramach projektu Dni Izraela w Krakowie.

In Galicia Jewish Museum in Krakow on Dajwor st 18 public lecture was conducted by Prof. Dan Korn (Israel) entitled: Israeli politics post 2019 general elections. The lecture was given within the project  "Days of Israel" in Krakow.

 

24 V 2019

W Instytucie Judaistyki odbył się wykład Prof. Dana Korna (Izrael) pt. Rola religijnych partii politycznych w Izraelu. Podczas spotkania studenci mieli okazję posłuchać izraelskiego wykładowcy zajmującego się tą dziedziną, a także będącego byłym członkiem Knesetu – parlamentu izraelskiego. Była to również wyjątkowa okazja zapoznać się ze scena polityczną Izraela, a także z wpływem religii na państwo. 

In the Institute of Jewish Studies Prof. Dan Korn, (Israel) gave a lecture entitled: The role of religious parties in Israeli politics. During the lecture students had a chance to listen to Israeli scholar who is dealing with politics in Israel as well as is a former Knesset Member. It was also a unique opportunity to ask questions about the current situation on the political scene in Israel and the impact of religious parties on the State of Israel.

 

7 III 2019

W Centrum Kultury Żydowskiej przy ul. Miodowej 24 odbyła się promocja książki pt. Demokracja izraelska, autorstwa L. Sroki, A. Skorka oraz K. Chaczko (Wydawnictwo PWN, Warszawa 2019).

In Jewish Community Center in Krakow on Miodowa st 24 there was a promotion of the book entitled Demokracja Izraelska written by Lukasz Tomasz Sroka, Krzysztof Chaczko, Artur Skorek (PWN Publishing House, Warsaw 2019).

 

15 II 2019

W Instytucie Judaistyki odbył się wykład Jakuba Katulskiego (Uniwersytet Jagielloński) zatytułowany: Kulturalna i polityczna ewolucja Izraela. Podczas wykładu studenci mogli usłyszeć o zróżnicowaniu izraelskiej sceny politycznej, o wyborach w kwietniu 2019 roku, a także o kulturalnej ewolucji Izraela.

 

In the Institute of Jewish Studies there was a lecture given by Jakub Katulski (Jagiellonian University, Krakow, Poland) entitled: The Cultural and Political Evolution of Modern Israel.

During this lecture students had an opportunity to learn about the diversity of the political scene in Israel, the upcoming elections in Israel in April 2019 as well as the cultural evolution of Modern Israel.

 

5 XII 2018

 

W Żydowskim Muzeum Galicja przy ul. Dajwór 18 odbyła się inauguracja Pracowni Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko-Izraelskimi im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona, powołana w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po części oficjalnej miało miejsce przedstawienie teatralne poświęcone osobie Teodora Herzla, w wykonaniu Amichaja Pardo, izraelskiego aktora Teatru Orny Porat w Tel Awiwie.

 

In the Galicia Jewish Museum on Dajwor street 18 there was an opening of  Herzl-Thon Center of Israel Studies and Polish-Israeli Relations. The Center is established within the Institute of Jewish Studies at the Jagiellonian University in Krakow. After the official part a short lecture was given about Theodor Herzl and also theater performance took place made by the Israeli actor, Amichai Pardo from Orna Porat Theater for Children and Youth in Tel Aviv.