Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Pracownicy naukowi

Dr Hanna Kozińska-Witt

Dr Przemysław Zarubin

Dr Dominika Oliwa-Żuk

Dr Michał Marciak

Dr Michael Green

Pracownicy emerytowani

Dr Andrzej K. Link-Lenczowski