Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Pracownicy naukowi

Współpracownicy

Dr Dominika Oliwa-Żuk

Dr Małgorzata Śliż-Marciniec

Dr Michael Green

Rabin Avi Baumol

mgr Karolina Koprowska

Dr Monika Stępień

Dr Marta Duch-Dyngosz

Mgr Agata Zapasa

Mgr Anna Gulińska

Mgr Wiktoria Jaros

Mgr Magdalena Pulikowska 

dr hab. Marcin Majewski

dr Aleksandra Klęczar

mgr Shlomi Shaked

 

Pracownicy emerytowani

Dr Andrzej K. Link-Lenczowski 

In memoriam