Dr Przemysław Zarubin

jednostka      Zakład Historii Żydów

stanowisko    Asystent

                    

pokój            3

e-mail           przemyslaw.zarubin@uj.edu.pl

Wykształcenie

 • magister historii (UJ)
 • doktor nauk humanistycznych (UJ 2009)
 • studia z zakresu reklamy i public relations

Zakres prac badawczych

 • problematyka stosunku sejmików szlacheckich wobec Żydów
 • zagadnienie konwersji żydowskich
 • życie ludzi z marginesu społecznego 
 • przestępczość żydowska 
 • parlamentaryzm
 • historia regionalna
 • waady żydowskie (ziemstwa) w XVII-XVIII wieku
 • zakres autonomii żydowskiej w okresie staropolskim 

Monografie

 • "Żydzi w aglomeracji Krakowa w czasach stanisławowskich. Przemiany prawne, gospodarcze i społeczne", Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.

Inne

 • Od 2013 roku zatrudniony w projekcie "Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII-XVIII wiek)", realizowanym w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU HUMANISTYKI (Moduł 1.1 pod kierownictwem prof. dr hab. Adama Kaźmierczyka) 
 • Wyniki swoich badań prezentował m.in. na łamach Kwartalnika Historii Żydów