Nasze publikacje za lata 1991-2017

2017

 • E. Węgrzyn, Słownik hebrajsko-angielsko-polski / Hebrew-English-Polish Dictionary, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017

 • P. Dec, Zwój Hymnów Dziękczynnych z Qumran (1QHodajota). Rekonstrukcja – przekład – komentarz, Kraków 2017, p. 248

 • Teofila Mahler, Walka między ortodoksją a postępowcami w Krakowie w latach 1843–1868 (Komitet Starozakonnych a Wydział dla Spraw Żydowskich), opracowanie, wstęp i posłowie Alicja Maślak-Maciejewska, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt 2017

2016

 • A. Jakimyszyn-Gadocha, Słownik jidysz-angielsko-polski, Yiddish-English-Polish Dictionary, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016
 • E. Węgrzyn, Wyjeżdżamy! Wyjeżdżamy?! Alija Gomułkowska 1956-1960, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2016.

 

2015

 • A. Kaźmierczyk, Rodziłem się Żydem. Konwersje Żydów w Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, s. 324 (Studia Judaica Crac. Series Dissertation 5).
 • M. Tuszewicki, Żaba pod językiem. Medycyna ludowa Żydów aszkenacyjskich przełomu XIX i XX wieku, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2015.

2014

 • Scripta Biblica et Orientalia 5 (2013). Czasopismo wydawane i współredagowane przez KUL (Instytut Historii), UAM (Katedra Studiów Azjatyckich), UW (Instytut Historyczny) i UJ (Katedra Judaistyki).

2013

 • Galas M., Rabbi Marcus Jastrow and His Vision for the Reform of Judaism. A Study in the History of Judaism in the Nineteenth Century, transl. A. Tilles, Boston: Academic Studies Press, 2013.

2012

 • Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych, red. M. Galas, Kraków-Budapeszt: Wydawnictwo Austeria, 2012.

 • L. Hońdo, D. Rozmus, S. Witkowski, Cmentarz żydowski w Jaworznie, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012.

 • Jakimyszyn A., Mykwa. Dzieje żydowskiej łaźni rytualnej przy ul. Szerokiej w Krakowie, Kraków-Budapeszt: Austeria, 2012.

 • Ruta M., Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagładzie, Polsce i komunizmie, Kraków-Budapeszt: Austeria, 2012.

 • Nisht oyf di taykhn fun Bovl. Antologye fun der yidisher poezye in nokhmilkhomedikn Poyln / Nie nad rzekami Babilonu. Antologia poezji jidysz w powojennej Polsce, przekład, redakcja oraz słowo wstępne M. Ruta, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012 (w jidysz, po polsku i angielsku).

 • Literackie spotkania. Na styku kultur polskiej i żydowskiej, t. 1: Chaim Nachman Bialik, Pieśni, przeł. S. Dykman, red. M. Tomal, M. Zawanowska, Kraków-Budapeszt: Austeria, 2012 (edycja krytyczna, przejrzana i rozszerzona).

2011

 • Jews in Kraków, Polin - Studies in Polish Jewry, vol. 23, edited by Michał Galas and Antony Polonsky, Littman Library of Jewish Civilization, Oxford - Portland OR 2011, ss. 584.

 • Scripta Biblica et Orientalia 3 (2011). Czasopismo wydawane i współredagowane przez KUL (Instytut Historii), UAM (Katedra Studiów Azjatyckich), UW (Instytut Historyczny) i UJ (Katedra Judaistyki).

 • Polin. Studies in Polish Jewry, t. 23: Jews in Kraków, red. M. Galas, A. Polonsky, Oxford-Portland OR: Littman Library of Jewish Civilization, 2011.

 • Kobiety wobec Holokaustu. Historia znacznie później opowiedziana, red. E. Gawron, Oświęcim: Fundacja na Rzecz MDSM, 2011.

 • L. Hońdo, Dom przedpogrzebowy przy Żydowskim Nowym Cmentarzu w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2011.

 • A. Kaźmierczyk, Sejm Czterech Ziem. Źródła, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2011.

2010

 • A. Kaźmierczyk, Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich dawnego województwa krakowskiego z lat 1674-1696, Kraków 2009.

 • 200 lat Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie, (red. L. Hońdo), Kraków 2010.

 • Scripta Judaica Cracoviensia, vol. 7.

 • Studia Biblica et Orientalia 2 (2010). Czasopismo wydawane i współredagowane przez KUL (Instytut Historii), UAM (Katedra Studiów Azjatyckich), UW (Instytut Historyczny) i UJ (Katedra Judaistyki).

 • M. Galas, Izaak Cylkow.Pod redakcją Michała Galasa, Wydawnictwo Austeria, Kraków - Budapeszt.

 • Dąbrowa E., The Hasmoneans and their State. A Study in History, Ideology, and the Institutions, seria Electrum, t. 16, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

 • Izaak Cylkow. Życie i dzieło, red. M. Galas, Kraków-Budapeszt: Austeria, 2010.

 • Historia antysemityzmu. Lata 1945-1993, red. L. Poliakov, E. Gawron, Kraków: Universitas, 2010.

 • L. Hońdo, Krakowski Memorbuch bejt hamidraszu Majera Dajana, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  2010.

 • Pinkes Szczekocin, przeł. M. Tuszewicki, red. M. Tuszewicki, M. Skrzypczyk, A. Wieczorek, Szczekociny: Mirosław Skrzypczyk & ReBorn Roots, 2010.

2009

 • Studia Biblica et Orientalia 1 (2009). Czasopismo wydawane i współredagowane przez KUL (Instytut Historii), UAM (Katedra Studiów Azjatyckich), UW (Instytut Historyczny) i UJ (Katedra Judaistyki).

 • J. Krupa, Żydzi w Rzeczypospolitej w czasach Augusta II (1697-1733), Kraków 2009.

2008

 • Żydzi szczekocińscy: osoby, miejsca, pamięć, (red. M. Galas i M. Skrzypczyk, wyd. Austeria); Materiały z sesji popularnonaukowej „Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć" zorganizowanej 23 września 2007 roku przez Zespół Szkół w Szczekocinach i Katedrę Judaistyki UJ, Kraków-Budapeszt 2008.

 • J. Gierowski, Na szlakach Rzeczypospolitej w nowożytnej Europie, (red. A.K. Link-Lenczowski, wyd. Księgarnia Akademicka [3] s., [1] k. tabl.; Publikacja jest zbiorem najważniejszych artykułów Prof. Józefa A. Gierowskiego, Kraków 2008.

 • Under the red banner: Yiddish culture in the communist countries in the postwar era, (ed. E. Grözinger, M. Ruta (ed. Harrassowitz Verlag) (Jüdische Kultur: Studien zur Geistesgeschichte, Religion und Literatur, hrsg. von K.E. Grözinger; Bd 20), Wiesbaden 2008.

 • S. Gąsiorowski, Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku, (wyd. Austeria) Kraków-Budapeszt, 2008.

 • A. Jakimyszyn, Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej: status prawny, przeobrażenia Gminy, system edukacyjny, (wyd. Austeria), Kraków-Budapeszt 2008.

 • M. Tomal, Język hebrajski biblijny, (wyd. 2 popr.), Warszawa, 2008.

 • M. Tomal, Studies in Neo-Aramaic Tenses, (wyd. Austeria) Kraków-Budapest, 2008.

 • Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu. t.1 (א-ע), t.2 (פ-ת), (ed. L. Koehler, W. Baumgartner, J.J. Stamm; red. naukowy wyd. polskiego P. Dec) Warszawa 2008.

 • Nusech Pojln: studia z dziejów kultury jidysz w powojennej Polsce, (red. M. Ruta), wyd. Auisteria, Kraków-Budapeszt, 2008.

 • Scripta Judaica Cracoviensia vol. 6.

2007

 • M. Galas, Rabin Markus Jastrow i jego wizja reformy judaizmu: studium z dziejów judaizmu w XIX wieku, (wyd. Austeria) Kraków, 2007.

 • Uczyniłeś nas dla Twojej prawdy [4Q495]. Studia dla Dr. Zdzisława Kapery w 65. rocznicę urodzin", (red. W. Chrostowski) – współudział translatorski i autorski: P. Dec, Warszawa 2007.

 • Co każdy powinien wiedzieć o judaizmie? Praca zbiorowa, (tłum. M. Ruta) Kraków 2007.

 • Scripta Judaica Cracoviensia vol. 5.

2006

 • Światło i słońce: studia z dziejów chasydyzmu, (red. M. Galas), (wyd. Austeria) Kraków, 2006.

 • Żydzi lelowscy: obecność i ślady, (red. M. Galas, M. Skrzypczyk), (wyd. Austeria) Kraków, 2006.

 • L. Hońdo, Nowy cmentarz żydowski w Krakowie: przewodnik, cz. 1, (Księgarnia Akademicka) Kraków, 2006, w: (Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium, Quaestiones de Coemeteriis; 2).

 • Scripta Judaica Cracoviensia vol. 4.

2005

 • Statut krakowskiej gminy żydowskiej z roku 1595 i jego uzupełnienia (tłum. sporządzone na podstawie odpisu Majera Bałabana; wstęp, przekład i oprac. A. Jakimyszyn; wyd/ Księgarnia Akademicka; LXXVII (Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium; 10), Kraków 2005.
 • Scripta Judaica Cracoviensia vol. 3.

2004

 • Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej, (red. L. Hońdo, D. Rozmus), (aut. M. Cyankiewicz et al.; Księgarnia Akademicka) XLVI, 335, [1] s., [2] k. tabl. złoż. – (Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium; 9. Quaestiones de Coemeteriis; 1), Kraków 2004.
 • Rzeczpospolita wielu wyznań: materiały z międzynarodowej konferencji, Kraków, 18-20 listopada 2002 (red. A Kaźmierczyk et al.) Uniwersytet Jagielloński - Instytut Historii. Katedra Judaistyki i Uniwersytet Wrocławski - Instytut Historii, (wyd. Księgarnia Akademicka) Kraków, 2004.

 • Scripta Judaica Cracoviensia vol. 2.

2003

 • Dlaczego należy uczyć o Holokauście?, (red. J. Ambrosewicz-Jacobs, L. Hońdo; wyd. Księgarnia Akademicka) Kraków: Uniwersytet Jagielloński - Katedra Judaistyki, w: Studia Judaica Cracoviensia. Series Variorum 1, Kraków 2003.
 • K. Kocjan (et al.), Nowy cmentarz żydowski w Olkuszu, (K. Kocjan et al.) Uniwersytet Jagielloński - Katedra Judaistyki (wyd. Księgarnia Akademicka), w: (Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium 8) Kraków 2003.
 • M. Ruta, Pomiędzy dwoma światami: O Kalmanie Segalu, (wyd. Księgarnia Akademicka, w: Studia Judaica Cracoviensia. Series Dissertationum II) Kraków 2003.
 • M. Stern, Co to jest judaizm, (tłum. M. Ruta) Kraków 2003.

2002

 • A. Kaźmierczyk, Żydzi w dobrach prywatnych: w świetle sądowniczej i administracyjnej praktyki dóbr magnackich w wiekach XVI-XVIII, (wyd. Księgarnia Akademicka) w: (Studia Judaica Cracoviensia. Series Dissertationum / Uniwersytet Jagielloński - Katedra Judaistyki 1) Kraków 2002.
 • Scripta Judaica Cracoviensia vol. 1.

2001

 • J. Burg, Okruchy, (wybór, przekł. i oprac. M. Ruta; wyd Pogranicze) Sejny 2001.

 • S. Gąsiorowski, Chrześcijanie i Żydzi w Żółkwi w XVII i XVIII wieku, wyd. PAU, 2001, [13] s. tabl. (gł. kolor.): il.; 24 cm – (Prace Komisji Historii i Kultury Żydów / Polska Akademia Umiejętności; 4) Kraków 2001.

 • Żydzi polscy 1648-1772: źródła (oprac. i wstęp A. Kaźmierczyk) Uniwersytet Jagielloński - Katedra Judaistyki,(Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium; 6) Kraków 2001.

 • L. Hońdo, Żydowski cmentarz w Tarnowie, (wyd. UJ; Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium; 7) Kraków 2001.

2000

 • Duchowość żydowska w Polsce: materiały z międzynarodowej konferencji dedykowanej pamięci profesora Chone Shmeruka, (red. M. Galas, wyd. UJ) Kraków 2000.
 • E. Gawron, Vlotsheve: Żydzi we Włoszczowie w latach 1867-1942, (wyd. Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury) Włoszczowa 2000.

 • L. Hońdo, Inskrypcje Starego Żydowskiego Cmentarza w Krakowie, cz. 1, (wyd. PAU; Prace Międzywydziałowej Komisji Historii i Kultury Żydów; 3) Kraków 2000.

 • Judaika wydane w Polsce: druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii 1992, (wyd. UJ; oprac. A. Lorenz; red. K. Pilarczyk; mater. do bibliogr. zebrał zespół: R. Bogusz et al.; Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, Studia Polono-Judaica. Series Bibliographica 7) Kraków 2000.

 • Judaika wydane w Polsce: druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii 1995-1996 (oprac. W. Frazik; materiały do bibliogr. red. W. Frazik, K. Frazik, M. Ruta) Uniwersytet Jagielloński; Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce (Studia Polono-Judaica. Series Bibliographica 8) Kraków 2000.

1999

 • L. Hońdo, Stary żydowski cmentarz w Krakowie: historia cmentarza, analiza hebrajskich inskrypcji wyd. UJ (Rozprawy Habilitacyjne UJ nr 340) Kraków 1999.

 • Judaika wydane w Polsce: druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii 1993, (oprac. M. Ruta; materiały do bibliogr.: K. Kopff-Muszyńska, B. Ordyk, M. Ruta; red. K. Pilarczyk; wyd. UJ; Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce; Studia Polono-Judaica. Series Bibliographica) Kraków 1999.

1996

 • B. Czajecka, M. Gędek, Stowarzyszenie Humanitarne "Schlaraffia" w Krakowie (1909-1938): zarys dziejów Stowarzyszenia, historia zespołu i inwentarz, Kraków: Archiwum Państwowe: "Księgarnia Akademicka" (Studia Polono-Judaica. Series Fontinum) Kraków 1996.

1995

 • Cmentarz żydowski w Pilicy: rys historyczny i materiały inwentaryzacyjne, (oprac. L. Hońdo, D. Rozmus, A. Witek; red. L. Hońdo; wyd. UJ; Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, 1995. - 31, [2], 328, VIII s., [3] k. pl.: il.; 24 cm - Studia Polono-Judaica. Series Fontium) Kraków 1995.

 • Judaika wydane w Polsce: druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii 1991 (red. J. Ambrosewicz-Jacobs, K. Pilarczyk; mater. do bibliogr.: J. Ambrosewicz-Jacobs et al.; wyd. UJ; Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, 1995. - 255, [1] s.; 24 cm – Studia Polono-Judaica. Series Bibliographica) Kraków 1995.

 • Teatr żydowski w Krakowie: studia i materiały (red. J. Michalik, E. Prokop-Janiec, wyd. UJ, Kraków 1995. (Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, (Studia Polono-Judaica. Series Fontium) Kraków 1995.

 • Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich dawnego województwa krakowskiego z lat 1674-1696 (oprac. A. Kaźmierczyk) t.1: lata 1674-1683, (wyd. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"; Studia Polono-Judaica. Series Fontium) Kraków 1995.

 • Judaika polskie z XVI-XVIII wieku: materiały do bibliografii, cz. 1, Druki w językach nie-żydowskich (oprac. K. Pilarczyk; współudz. M. Ruta; wyd. UJ; Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce: Księgarnia Akademicka - Studia Polono-Judaica. Series Bibliographica, 4/1) Kraków 1995.

 • Annemarie Ohler, Macierzyństwo w Biblii, (tłum.M. Ruta; wyd. WAM) Kraków 1995.

1994

 • A. Kaźmierczyk, Sejmy i sejmiki szlacheckie wobec Żydów w drugiej połowie XVII wieku, (Wydawnictwo Sejmowe) Warszawa, 1994.

 • Archiwum Związku Żydowskich Stowarzyszeń Humanitarnych "B'nei B'rith" w Krakowie (1892-1938): zarys dziejów związku, historia zespołu i inwentarz, (oprac. B. Czajecka; wyd. UJ; Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, 149, [1] s., [6] k. tabl.: 2 mapy; 24 cm – (Studia Polono-Judaica. Series Fontium) Kraków 1994.

1993

 • Bibliographies of Polish Judaica: International Symposium, Cracow 5th-7th July 1988: (proceedings) [ed. K. Muszyńska; Jagiellonian University; Research Center of Jewish History and Culture in Poland; Studia Polono-Judaica. Series Librorum Congressus; 1) Kraków 1993.
 • Judaika wydane w Polsce: druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii 1990, (red. M. Galas, K. Pilarczyk; materiały do bibliogr.: J. Ambrosewicz-Jacobs et al.; wyd. UJ; Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce; Studia Polono-Judaica. Series Bibliographica; 2) Kraków 1993.

1992

 • K. Pilarczyk, Przewodnik po bibliografiach polskich judaików, (wyd. UJ; Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce; Studia Polono-Judaica. Series Bibliographica; 1) Kraków 1992.

1991

 • Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej: materiały z konferencji "Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej" Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytet Jagielloński 22-26 IX 1986 (red. A.K. Link-Lenczowski, T. Zakład Narodowy im. Ossolińskich] Wrocław 1991.