RADA INSTYTUTU JUDAISTYKI

Przewodniczący

Dr hab. Leszek Hońdo (Przewodniczący Rady Instytutu)

Pracownicy samodzielni

Prof. dr hab. Edward Dąbrowa

Dr hab. Michał Galas (Dyrektor Instytutu)

Prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk

Dr hab. Stefan Gąsiorowski

Dr hab. Magdalena Ruta

Dr hab. Maciej Tomal

Przedstawiciele pracowników niesamodzielnych

Dr Edyta Gawron

Dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

Dr Marek Tuszewicki (Wicedyrektor Instytutu)

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Mgr Marta Barasińska-Sułowska

Przedstawiciel doktorantów

Mgr 

Przedstawiciel studentów

Maciej Kopeć

Ewa Mermer