RADA INSTYTUTU JUDAISTYKI

Przewodniczący

Dr hab. Stefan Gąsiorowski, prof. UJ (Przewodniczący Rady Instytutu)

Pracownicy samodzielni

 

Dr hab. Michał Galas, prof. UJ (Dyrektor Instytutu)

Prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk

Dr hab. Leszek Hońdo

Dr hab. Magdalena Ruta, prof. UJ

Dr hab. Maciej Tomal, prof. UJ

Przedstawiciele pracowników niesamodzielnych

Dr Edyta Gawron

Dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

Dr Marek Tuszewicki (Wicedyrektor Instytutu)

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Mgr Marta Barasińska-Sułowska

Przedstawiciel doktorantów

Mgr Max Puzio

Przedstawiciel studentów

Maciej Kopeć

Ewa Mermer