Regulaminy studiów

Nowy regulamin studiów, obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016. pdf

Regulamin studiów na kierunku judaistyka. pdf

Regulamin praktyk. pdf

Ostateczne terminy przedkładania promotorom prac dyplomowychpdf