Rekrutacja na studia w roku 2020/21

Informacje dla kandydatów

Rekrutacja na judaistykę odbywa się bez egzaminu wstępnego. Kandydaci na studia licencjackie rekrutują się na podstawie wyniku nowej matury. Kandydaci na studia magisterskie uzupełniające zgłaszają się na podstawie posiadanego tytułu licencjata.

Więcej informacji o rekrutacji znajduje się na stronie  http://irk.uj.edu.pl

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu Judaistyki.

Dokumenty dotyczące rekrutacji

Szczegółowe zasady rekrutacji

STUDIUJ JUDAISTYKĘ NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM!

Rekrutacja na judaistykę odbywa się bez egzaminu wstępnego. Kandydaci na studia licencjackie rekrutują się na podstawie wyniku nowej matury. Kandydaci na studia magisterskie uzupełniające zgłaszają się na podstawie posiadanego tytułu licencjata z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych.

Więcej informacji o rekrutacji znajduje się na stronie 
http://irk.uj.edu.pl.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu Judaistyki: instytut.judaistyki@uj.edu.pl, +4812 427 59 61 od poniedziałku do piątku godz. 10-14.

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Program studiów obejmuje m.in. historię Żydów polskich i Żydów w diasporze, kursy języka jidysz i języka hebrajskiego, zajęcia o kulturze, religii, filozofii żydowskiej od starożytności do czasów współczesnych. Kończąc studia licencjackie student zdobywa wszechstronną wiedzę, która pozwala mu nie tylko na swobodną komunikację w językach żydowskich, ale także pracę z dokumentami i przedmiotami mającymi związek z kulturą Żydów w Polsce.

Do podjęcia studiów I stopnia (licencjackich) upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości. Absolwent uzyskuje stopień licencjata judaistyki.

Aktualne terminy rejestracji:
 
podamy wkrótce

https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/IiJM_P_20/programme/judais_s1s_P/?from=field:judais


STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Program studiów obejmuje m.in. historię i kulturę Żydów, historię antysemityzmu i problematykę Holokaustu, wiedzę o tematyce żydowskiej w filmie i teatrze, naukę języka hebrajskiego i jidysz. Student otrzymuje możliwość poszerzenia wiedzy zdobytej na studiach pierwszego stopnia w zakresie judaistyki, jak też uzupełnienia o wątki żydowskie innych studiów humanistycznych lub społecznych. Dyplom magistra judaistyki to świadectwo pogłębionej znajomości dziejów i kultury Żydów polskich.

Do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku. Absolwent uzyskuje stopień magistra judaistyki.

Aktualne terminy rejestracji: podamy wkrótce


https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/II_P_20/programme/judais_s2s_P/?from=field:judais


SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH

Istnieje możliwość realizowania w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych projektów z zakresu judaistyki. Serdecznie zachęcamy do ubiegania się o stypendium Wydziału Historycznego UJ:

https://human.phd.uj.edu.pl/rekrutacja