Scripta Biblica et Orientalia

Charakterystyka czasopisma

Scripta Biblica et Orientalia to rocznik wydawany od 2009 roku przez Instytut Historyczny UW, Instytut Historii KUL i Instytut Judaistyki UJ. Do 2015 roku współwydawcą był Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa UAM.

Scripta Biblica et Orientalia są czasopismem zajmującym się publikowaniem wyników badań dotyczących starożytnego Bliskiego Wschodu. Szczególny nacisk położony jest na starożytny Izrael. Oferta SBO skierowana jest przede wszystkim do historyków, archeologów, filologów, literaturoznawców, biblistów, religioznawców i kulturoznawców. 

Pod auspicjami redakcji SBO co roku organizowane jest sympozjum naukowe "Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo".

Link do SBO na stronie wydawnictwa

Redakcja

Maciej Münnich (Instytut Historii KUL) (Redaktor naczelny)

Łukasz Niesiołowski-Spanò (Instytut Historyczny UW)

Przemysław Dec (Instytut Judaistyki UJ)

Sławomir Poloczek (sekretarz redakcji od 2016 r.).

Rada Naukowa

Edward Dąbrowa (Instytut Historii UJ)

Henryk Drawnel (Instytut Nauk Biblijnych KUL)

Edward Lipiński (Instytut Orientalistyczny Leuven)

Jolanta Młynarczyk (Instytut Archeologii UW)

Waldemar Rakocy (Instytut Nauk Biblijnych KUL)

Piotr Taracha (Wydział Orientalistyczny UW)

Maciej Tomal (Instytut Judaistyki UJ)

Zasady zgłaszania publikacji

Artykuły można przesyłać na adres redaktora naczelnego, sekretarza redakcji lub pozostałych członków redakcji do grudnia każdego roku.