Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Magda Sara Szwabowicz

Adiunkt w Zakładzie Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich; pokój 29; e-mail: magda.szwabowicz@uj.edu.pl

Hebraistka, literaturoznawczyni, tłumaczka. Absolwentka hebraistyki (UW), studiowała literaturą hebrajską na Uniwersytecie w Tel-Awiwie. Obecnie adiunkt w Instytucie Judaistyki UJ. Zajmuje się hebrajską literaturą diasporową. Autorka artykułów nt. hebrajskiej prasy i świeckiego ruchu wydawniczego, recepcji literatury polskiej w periodykach hebrajskich; biogramów pisarzy hebrajskich oraz przekładów artykułów literaturoznawczych. Doświadczona lektorka języka hebrajskiego, pracowała m.in. dla Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych fundacji i organizacji żydowskich w Polsce. Jako tłumacz z języka hebrajskiego współpracowała z Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” w Warszawie. Dwukrotna stypendystka The Institute for the History of Polish Jewry and Israel-Poland Relations (Tel Aviv University). Laureatka I nagrody w dziedzinie rozpraw doktorskich w VIII edycji Konkursu im. M. Bałabana Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma (za pracę Hebrajskie czasopisma literackie jako reprezentacja hebrajskiego życia literackiego w Polsce międzywojennej). 

 

Monografie

Hebrajskie życie literackie w międzywojennej Polsce, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2019, ss. 422.

Artykuły

Pogardzani w Palestynie, ignorowani w Polsce. Hebrajskojęzyczni pisarze w międzywojniu, wywiad przeprowadzony przez Magdalenę Wójcik; „Chidusz”, nr 7/2018, s. 24-31.

Wydawcy w służbie idei. O pionierach hebrajskiego świeckiego ruchu wydawniczego, „Studia Judaica”, nr 2/2017, s. 237-263.

Twórcy i ośrodki literatury hebrajskiej w Polsce międzywojennej, „Studia Judaica”, nr 1/2015, s. 139-170

Yehoshua’s Thon Luah Ahi’asaf: an Editor and a Journal, [w:] A Romantic Polish-Jew. Rabbi Ozjasz Thon from Various Perspectives, red. M. Galas, S. Ronen, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 107-117.

Hebrajski modernizm zapomniany: poezja hebrajska w Polsce międzywojennej, [w:] Polacy-Żydzi. Kontakty kulturowe i literackie, red. E. Prokop-Janiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 93-106.

Hebrajskie czasopisma literackie Warszawy (1919-1939), [w:] Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.), red. J. Nalewajko-Kulikov, Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2012, s. 147-166.

Literatura polska w zwierciadle hebrajskojęzycznej krytyki literackiej, „Teksty Drugie”, nr 1/2 2012, s. 242-254.

 

Przekłady z jęz. hebrajskiego

Dan Laor, Szmuel Josef Agnon. Historia życia; planowana publikacja w r. 2021 w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego (Seria: Studia Polsko-Żydowskie).

Artykuł: Dan Laor, Podróż Szmuela Josefa Agnona: Polska, lato 1930, [w:] Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej, red. E. Prokop-Janiec, M. Tuszewicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 189-209.

Artykuł: Avner Holtzman, W hebrajskim centrum literackim: Bialik w Warszawie (1904), [w:] Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej, red. E. Prokop-Janiec, M. Tuszewicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 143-154.

Działalność krakowskiego kręgu hebraistów w okresie międzywojennym, seminarium Ośrodka Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich, Żydowskie Muzeum Galicja (Kraków, 3.12.2019).

A Hebrew writer in Interwar Poland in the light of Personal Documents, międzynarodowa konferencja: Memory in Context: How to Read East European Jewish Egodocuments, Uniwersytet Wrocławski (Wrocław, 27-29.05.2019).

Przedśmiertne podrygi czy chlubna kontynuacja tradycji. Hebrajskie życie literackie w Polsce międzywojennej, seminarium naukowe Żydowskiego Instytutu Historycznego (Warszawa, 12.02.2019).

Literacki świat twórców hebrajskich międzywojnia, XV Edycja Festiwalu Warszawa Singera (Warszawa, 27.08.2018).

Książka hebrajska (świecka) w Polsce międzywojennej – inicjatywy wydawnicze i dystrybucja, XII Wrocławska Konferencja Judaistyczna: Kultura książki żydowskiej w Europie Środkowowschodniej w XIX i XX wieku, Uniwersytet Wrocławski (Wrocław, 21-22.04.2015). 

Jehudi polani cijoni – gonej ha-zehut szel sofrim iwriim be-polin bejn sztej milchemot ha-olam (hbr), międzynarodowa konferencja: 2014 International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, The National Association of Professors of Hebrew, Ben-Gurion University of the Negev (Beer Szewa, 24-26.06.2014).

Jesz we-jesz rabotaj, gwulot acherim legamre – mefalsej netiwot we-netiwim chadaszim ba-sifrut ha-iwrit (hbr), międzynarodowa konferencja hebrajska: Uri Nisan Gnessin – mea szanim le-moto, Uniwersytet Telawiwski wraz z Uniwersytetem Warszawskim (Warszawa, 7.03.2013).

Thon’s Luah Ahi’asaf – an editor and a journal, międzynarodowa konferencja: Jehoshua Ozjasz Thon (1870-1936) – His Life, Thought and Activities, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, 3-4.10.2012).

The Hebrew Literary Scene in Interwar Poland, międzynarodowe warsztaty: 3rd Bi-Annual Israeli-Polish Graduate Student workshop on the History and Culture of Polish Jewry, The Institute for the History of Polish Jewry at Tel Aviv University (Kibuc Sdot Yam, Izrael, 24-27.06.2012).

Propaganda w prasie hebrajskiej okresu międzywojennego, sesja naukowa: Cajtungen-itonim-pisma. Z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich w XX wieku w ramach Festiwalu Warszawa Singera, Centrum Kultury Jidysz (Warszawa, 1.09.2011).

Modernizm hebrajski zapomniany – rzecz o poezji hebrajskiej okresu międzywojennego, IV Warszawska Konferencja Młodych Naukowców Judaistów, Sekcja Judaistyczna Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, 16.06.2011).

Wizerunek Polski na łamach czasopism hebrajskich międzywojennej Polski. Pisarz hebrajski a literatura polska, międzynarodowa konferencja: Żydowski obraz Polski. Raj czy piekło? Jewish Image of Poland. Paradise Or Hell?, Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (Gniezno, 19.01.2011).

Polski Żyd piszący po hebrajsku. Problem tożsamości w okresie międzywojennym, konferencja naukowa: Polski Żyd, żydowski Polak, Uniwersytet Warszawski (Warszawa, 15.11.2010).