Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Maciej Tomal prof. UJ

prof. UJ w Zakładzie Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich; pokój 29; e-mail: maciej.tomal@uj.edu.pl

Zakres prac badawczych: językoznawstwo semickie, karaimoznawstwo, historia literatury hebrajskiej i judeoarabskiej.

Magisterium w zakresie filozofii na podstawie pracy „Creatio ex nihilo a emanacja w filozofii Izaaka Israelego” (1991, Wydział Filozoficzo-Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego; promotor: prof. Władysław Stróżewski); doktorat w zakresie językoznawstwa semickiego na podstawie rozprawy: „Judeoarabski komentarz karaima Jefeta Ben Elego do Księgi Amosa” (2000; Uniwersytet Warszawski, Instytut Orientalistyczny; promotor: prof. Janusz Danecki); habilitacja w zakresie językoznawstwa semickiego na podstawie książki Studies in Neo-Aramaic Tenses (Austeria, Kraków-Budapeszt 2008; Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego).

Monografie

Muchowski Piotr, Tomal Maciej, Sulimowicz Anna, Witkowski Rafał, Yariv Arie, Dokumenty historii karaimów polsko-litewskich. Edycja krytyczna wybranych rękopisów w językach hebrajskim, łacińskim i polskim, Katedra Studiów Azjatyckich UAM, Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, Poznań 2017.

Muchowski Piotr, Tomal Maciej, Sulimowicz Anna, Witkowski Rafał, Yariv Arie, The History of the Polish-Lithuanian Karaites in documents. A critical edition of selectes manuscripts in Hebrew, Latin and Polish, Editions Suger Press. Revue Européenne des Etudes Hébraïques, Paris 2017.

Muchowski Piotr, Tomal Maciej, Register of the Karaite wójt from Troki. A Critical edition of the Heb. 4º 834 manuscript from the collection of the National Library of Israel, Editions Suger Press. Revue Européenne des Etudes Hébraïques, Paris 2017.

Muchowski Piotr, Tomal Maciej, Court and financial registers of the Karaite communities of Troki and Nowe Miasto from 1713 to 1806. A critical edition of the Heb. 4º 1094 manuscript from the collection of the National Library of Israel, Editions Suger Press. Revue Européenne des Etudes Hébraïques, Paris 2017.

Muchowski Piotr, Tomal Maciej, Resolutions and community documents of the Polish-Lithuanian Karaites from 1553-1830. Critical edition, Editions Suger Press. Revue Européenne des Etudes Hébraïques, Paris 2017.

Muchowski Piotr, Tomal Maciej, Rejestr karaimskiego wójta z Trok. Edycja krytyczna rękopisu Heb. 4°834 ze zbiorów Narodowej Biblioteki Izraela, Katedra Studiów Azjatyckich UAM, Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, Poznań 2016.

Muchowski Piotr, Tomal Maciej, Uchwały i dokumenty gminne karaimów polsko-litewskich z lat 1530-1830. Edycja krytyczna, Katedra Studiów Azjatyckich UAM, Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, Poznań 2016.

Muchowski Piotr, Tomal Maciej, Rejestry sądowe i finansowe gmin karaimskich z Trok i Nowego Miasta z lat 1713-1806. Edycja krytyczna rękopisu Heb. 4°1094 ze zbiorów Narodowej Biblioteki Izraela, Katedra Studiów Azjatyckich UAM, Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, Poznań 2016.

Tomal Maciej, Zawanowska Marzena (ed.), Chaim Nachman Bialik. Pieśni w przekładzie Salomona Dykmana. Wydanie krytyczne, poprawione i rozszerzone, Wydawnicwto Austeria, Kraków Budapeszt 2011.

Tomal Maciej, Studies in Neo-Aramaic Tenses, Wydawnictwo Austeria, Karków-Budapeszt 2008.

Tomal Maciej, Język hebrajski biblijny, Wydawnictwo akademickie Dialog, Warszawa 2000, 2008 (wydanie drugie poprawione).

 

Tomy redagowane

Muchowski Piotr, Tomal Maciej, Witkowski Rafał, Karae Edom. Studia z historii i kultury karaimów w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Katedra Studiów Azjatyckich UAM, Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, Poznań 2017.

Muchowski Piotr, Tomal Maciej, Witkowski Rafał, Karae Edom. Studies on the history and culture of the Karaites in the Polish-Lithuanian Commonwealth, Editions Suger Press. Revue Européenne des Etudes Hébraïques, Paris 2017.

Artykuły

Hebrajski jako język mówiony. Prozodyczna podstawa opisu języka hebrajskiego w Kitab al-Chazari (Sefer ha-Kuzari) Jehudy Ha-Lewiego, „Kwartalnik Historii Żydów”, 2 (266), czerwiec 2018, 72-102.

Pojęcie blasku noga w chasydzkiej interpretacji biblijnej XIX wieku (szkoła karlińsko-stolińska) i jej literackie źródła, „The Peculiarity of Man 2017”, nr. 2 (26), Toruń-Kielce 2017, 29-46.

The community of the Polish-Lithuanian Karaites in the 17th and the 18th centuries: Everyday life and folklore, [w:] Muchowski Piotr, Tomal Maciej, Witkowski Rafał, Karae Edom. Studies on the history and culture of the Karaites in the Polish-Lithuanian Commonwealth, Editions Suger Press. Revue Européenne des Etudes Hébraïques, Paris 2017, 173-209.

Wspólnota karaimów polsko-litewskich w XVII i XVIII wieku: życie codzienne i folklor, w: Muchowski Piotr, Tomal Maciej, Witkowski Rafał, Karae Edom, Studia z historii i kultury karaimów w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Katedra Studiów Azjatyckich UAM, Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, Poznań 2017, 238-272.

Karaimskie piśmiennictwo prawnicze na przykładzie prawa posiadania nieruchomości, [w:] Muchowski Piotr, Tomal Maciej, Witkowski Rafał, Karae Edom. Studia z historii i kultury karaimów w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Katedra Studiów Azjatyckich UAM, Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, Poznań 2017, 186-238.

Karaite legal literature as exemplified by real property deeds, [w:] Muchowski Piotr, Tomal Maciej, Witkowski Rafał, Karae Edom. Studies on the history and culture of the Karaites in the Polish-Lithuanian Commonwealth, Editions Suger Press. Revue Européenne des Etudes Hébraïques, Paris 2017, 210-258.

Towards a description of Modern Surayt/Turoyo. Some syntactic functions of the particle kal, [w:] G. Khan, L. Napiorkowska, Neo-Aramaic and Its Linguistic Context, Gorgias Press, Piscataway, NY 2015, 29-52.

Medieval Latin Transcriptions of Hebrew, [w:] G. Khan (editor), The Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, vol. 2. Brill, Boston-Leiden, 2013.

Mixed Language of the Ashkenazi Communal Minutes, [w:] G. Khan (editor), The Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, vol. 2, Brill, Boston-Leiden 2013.  

(z Dagmarą Budzioch) The Manuscript of the "Moreh Nevuchim" from the collection of the National Museum in Krakow, „Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa”, t. VI, 2013, 15-27.

Ṭūrōyo Perfect and NENA Perfects. A Preliminary Study, „Aram Periodical”, Peeters, vol. 24, 2012, 1-7.

Poetyka tłumaczeń Salomona Dykmana wierszy Chaima Nachaman Bialika. Wybrane zagadnienia, [w:] M. Zawanowska, R. Gromacka (red.), Literackie spotkania w międzywojennej Polsce: Chaim Nachman Bialik i Salomon Dykman. Studia nad hebrajskim „poetą narodowym” i jego polskim tłumaczem, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt, 2012, 59-74.

(z Dagmarą Budzioch),  A Hebrew Inscription on the Polish Coronation Sword, „Scripta Judaica Cracoviensia”, vol. 8, 2011, 39-47.

Izaak Cylkow jako tłumacz hebrajskiej poezji liturgicznej, [w:] M. Galas (red.), Izaak Cylkow. Życie i dzieło, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2009.

 

Recenzje

Ewa Tartakowsky, Les Juifs et le Maghreb. Fonctions sociales d’une littérature d’exile, Collection « Migrations », Tours,  Presses Universitaires François-Rabelais 2016, 330 pp. ISBN 978-2-86906-408-9, Scripta Judaica Cracoviensia, vol.14, 2016, 189-195.

Deutsch-jüdische Identität, Mythos und Wirklichkeit. Ein neuer Diskurs?, Polnische Studien zur Germanistik, Kulturwissenschaft und Linguistik, herausgegeben von Norbert Honsza, Bd. 5), Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2013, 300 pp. ; ISBN 978-3-631-64250-4, Scripta Judaica Cracoviensia, vol. 12, 2014, 163-171.

Tłumaczenia

Avner Holzman, Chaim Nachman Bialik – zarys biografii, [w:] M. Zawanowska, R. Gromacka (red.), Literackie spotkania w międzywojennej Polsce: Chaim Nachman Bialik i Salomon Dykman. Studia nad hebrajskim „poetą narodowym” i jego polskim tłumaczem, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt, 2012, 117-162.

(z Małgorzatą Tomal), John Felstiner, Celan. Poeta. Ocalony. Żyd, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt 2011.

Rachel Elior, Mistyczne korzenie chasydyzmu, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt 2009.

Chaim Nachman Bialik, Blask, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2005.

(z Ewą Gordon), Jak modlą się Żydzi, Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 2000.

 

Język hebrajski jako język mówiony (recytowany) według Jehudy ha-Lewiego, konferencja: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich (Kraków, 26-28 IX 2018).

Amos Oz on Israeli Identity, konferencja: Social and Political Dynamics in Israel. Jewish State 70 Years after the Declaration of Independence, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, 7-9 V 2018).

Evidentiality and Mirativity in Turoyo, konferencja: Neo-Aramaic Languages Across Space and Time, Uppsala University (październik 2018).

Particle ʾika in Babylonian Talmud Aramaic and its Possible Neo-Aramaic Counterparts, International Conference on Neo-Aramaic Dialectology: Jews, Christians and Mandeans, Uniwersytet Warszawski (wrzesień 2016).

אסטרטגיות הדיאלוג של אורי ניסן גנסין (The Strategies of Dialogue in Uri Nissan Gnessin’s Prose),כנס בין-אוניברסיטאי "אורח ניסן גנסין – מאה שנה למותו (The Inter-University Congress on the 100th Anniversary of Uri Nissan Gnessin’s Death), (Warszawa-Tel Awiw, 7-10 III 2013).

A Hebrew (?) Inscription on the Polish Coronation Sword Called ‘Szczerbiec’, konferencja: Christian Hebraism in Eastern Central Europe from the Renaissance to the Enlightenment (Wittenberga, 18-21 III 2012).

מקומה של לשון המקרא בעיתונאות של נחום סוקולוב (Biblical Language in Nahum Sokolow’s Journalistic Work), Brit Ivrit Olamit (Poznań-Toruń, 18-21 IX 2011).

Emphatic Existential Particle in Babylonian Talmud Aramaic and Turoyo, 14th Italian Meeting of Afro-Asiatic Linguistics (Turyn, czerwiec 2011).

Towards a Description of Written Turoyo/Surayt, Neo-Aramaic Conference, University of Cambridge, Lucy Lavendish College (lipiec 2011).

Turoyo Perfect and NENA Perfects. A Preliminary Study, konferencja: Neo-Aramaic Dialects. Aram Society, Oxford University, Oriental Institute (lipiec 2009).

How far is Turoyo from Classical Syriac, X Symposium Syriacum and Arab Christian Studies: Beyond the Frontiers, Granada (wrzesień 2008).