Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Ewa Węgrzyn

dr Ewa Węgrzyn

Adiunkt w Zakładzie Historii Żydów; pokój 29; e-mail: ewa.wegrzyn@uj.edu.pl

Dr Ewa Węgrzyn jest adiunktem w Zakładzie Historii Żydów w Instytucie Judaistyki UJ. W 2012 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania naukowe z zakresu historii Żydów polskich po 1945 roku oraz emigracji Żydów z Polski do Izraela po drugiej wojnie światowej. Jej zainteresowania akademickie koncentrują się również na historii współczesnego Izraela, a także na języku hebrajskim. Posiada biegłą znajomość języka hebrajskiego udokumentowaną certyfikatem PTOR (przyznanym przez Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie w 2011 roku). Od 2019 roku współorganizuje wraz z Uniwersytetem w Poczdamie Intensywny Letni Kurs Języka Hebrajskiego. Od 2018 roku jest kierownikiem Pracowni Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko-Izraelskiemu im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona. W 2018 oraz 2019 roku współorganizowała oraz współuczestniczyła w wyjazdach naukowych do Izraela wraz ze studentami Instytutu Judaistyki UJ. W 2018 roku otrzymała nominację do nagrody im. prof. J.A. Gierowskiego oraz prof. Ch. Shmeruka za najlepszą naukową publikację książkową w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce (za lata 2016-2017). W roku akademickim 2017/2018 otrzymała Nagrodę Rektora indywidualną III stopnia za osiągnięcia naukowe – wyróżnienie przyznane przez Prorektora UJ ds. polityki kadrowej, prof. dr. hab. Jacka Popiela. W 2016 roku uzyskała nagrodę za wyjątkowe zaangażowanie w pracę dydaktyczną za rok akademicki 2014/2015 – wyróżnienie przyznane przez Prorektora UJ ds. dydaktyki, prof. dr. hab. Andrzeja Manię. W roku 2016 przejęła obowiązki opiekuna Koła Naukowego Studentów Instytutu Judaistyki UJ. Otrzymała liczne stypendia krajowe i zagraniczne, m.in. w 2019 roku wyjazd semestralny na Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie czy 8-miesięczne stypendium naukowe na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie przyznane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela. Organizowała lub współorganizowała liczne konferencje międzynarodowe, jak i krajowe, m.in. 30th Years of the Renewal of Polish-Israeli Diplomatic Relations, międzynarodowy Kongres European Association of Jewish Studies (2018), Social and Political Dynamics in Israel, Jewish State 70 Years after the Declaration of Independence (2018). Współorganizowała także polsko-izraelskie warsztaty doktoranckie organizowane przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie i Uniwersytet w Tel Avivie. Jest m.in. członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, Association of Israel Studies w Izraelu czy European Association of Israel Studies.

 

Monografie

E. Węgrzyn, Wyjeżdżamy! Wyjeżdżamy?! Alija Gomułkowska 1956-1960, Kraków-Budapeszt 2016.

E. Węgrzyn, Hebrew – English – Polish Dictionary, Kraków 2016.

Artykuły

E. Węgrzyn, The Emigration of Polish Jews to Israel after the Second World War, „Sefer: Studies in Jewish History and Culture”, volume 3, 2019, s. 151-176.

E. Węgrzyn, Seeking a Return to Poland. The Case of Gomulka Aliyah Immigrants in Israel (1956-1960), „Scripta Judaica Cracoviensia”, volume 16, 2018, s. 123-131.

E. Węgrzyn, Stan badań w Polsce nad emigracją Żydów z Polski do Palestyny i Izraela, [w:] Żydzi polscy w oczach historyków, red. A. Kaźmierczyk, A. Maślak-Maciejewska, Kraków 2018, s. 59-65.

E. Węgrzyn, The Gomulka Immigrants from Todays Perspective, [w:] Polish-Israeli Cooperation Experience. The 130th Anniversary of the Zionist Congress in Katowice, red. Ł.T. Sroka, Kraków 2017, s. 188-205.

E. Węgrzyn, Na rozdrożu. Żydzi w powojennej Łodzi 1945-1950; recenzja książki Szymona Redlicha, „Gal-Ed, On the History and Culture of Polish Jewry”, vol. 24, The Goldstein-Goren Diaspora Research Centre, Tel Aviv University, 2016, s. 191-193.

E. Węgrzyn, Reasons for Emigration of the Jews from Poland in 1956-1959, [w:] Postwar Jewish Displacement and Rebirth 1945-1967, red. F.S. Ouzan, Leiden-Boston 2014, s. 173-184.

E. Węgrzyn, Przyczyny emigracji Żydów z Polski do Izraela w latach 50-tych, [w:] Obcy pomiędzy swoimi. O kulturze Żydów, red. A.M. Rosner, Oświęcim 2013, s. 157-165.

E. Węgrzyn, L’émigration des Juifs de Pologne en Israël dans les années 1956-1959, „Bulletin du Centre de recherche francais a Jerusalem”, 2011/2, http://bcrfj.revues.org/, s. 1-14.

E. Węgrzyn, Emigracja ludności żydowskiej z Polski do Izraela w latach 1956-59. Przyczyny, przebieg i proces asymilacji w nowej ojczyźnie, „Prace Historyczne Zeszytów Naukowych UJ”, red. A. Patek, nr 137, 2010, s. 136-151.

 

Asymilacja w Izraelu żydowskich emigrantek z Polski w latach 1956-1960; konferencja online Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich: Kobieta żydowska – nowe badania i perspektywy badawcze (2021).

Polish-Israeli Relations from Historical Perspective, konferencja online: 30th Years of the Renewal of Polish-Israeli Diplomatic Relations, organizatorzy: Ambasada RP w Tel Awiwie, Instytut Polski w Tel Awiwie (2020).

The Help of the Association of Polish Jews in the State of Israel in Absorption of New Immigrants from Poland (1948-1970), European Association of Israel Studies 8th Annual Conference on Israel Studies: Democracy in Challenging Times – Israel, Europe and the World (Praga, 2019).

The Development of Hebrew Teaching in Poland, European Association for Jewish Studies Nachmanides Forum: The Place of Hebrew language in European Studies Jewish Programs (Praga, 2019).

The Aliyah of Polish Jews to Israel 1948-1968, konferencja: Modern Israel – From State in Construction to State Facing Challenges (Kijów, 2018).

The Identity of Immigrants from Poland to Israel from Today’s Perspective, 7th Conference of the European Association of Israel Studies: Israel’s Turning Points – Histories and Narratives, Ruptures and Continuities (Londyn, 2018).

The Immigration of Polish Jews to Israel after the Second World War and the Cultivation of Polishness in the New Homeland; 11th Congress of the European Association of Jewish Studies: Searching for Roots of Jewish Tradition (Kraków, 2018).

How Olim Chadashim Cultivated their Polishness in Israel, konferencja: Social and Political Dynamics in Israel – Jewish State 70 Years after the Declaration of Independence (Kraków, 2017).

The Immigration of Polish Jews to Israel after the Second World War, konferencja: Policies of Culture and Memory in Israel (Bukareszt, 2018).

Past, Present and Future – the Role of Aliyah Gomulka within the Israeli Society; 6th Annual Conference on Israel Studies: Israel Identities – Past, Present and Future (Wrocław, 2017).

The Aliyah of Gomulka – Reasons for Emigration and the Process of Adaptation in the New Homeland, The 17 World Congress of Jewish Studies (Jerozolima, 2017).

Israel Studies in Poland, konferencja: Israel Studies as a Global Discipline, University of Oxford (2017).

How Polish Was Israel in 1956?, konferencja: Israel 1947-1967 – Creating the Country, Masaryk University (Brno, 2017).

Stań badań nad emigracjami polskich Żydów do Eretz Israel; konferencja: Żydzi polscy w oczach historyków (Kraków, 2016)

The Aliyah of Gomulka – The Emigration of Polish Jews to Israel, konferencja: Migration and Citizenship – Jewish Migration within and from Eastern Europe, 1815-2015, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (Warszawa, 2015).

Young Polish Historians in the Discipline of Israel Studies: konferencja: Israel – Leadership and Critical Decisions, The Ben Gurion Research Institute for the Study of Israel and Zionism (Sde Boqer, Izrael, 2014).

The Emigration of Polish Jews to Israel, The 3rd Bi-Annual Israeli-Polish Graduate Student Workshop on the History and Culture of Polish Jewry (kibuc Sdot Yam, Izrael, 2012).

The Emigration of Polish Jews to Israel from 1956 to 1959, konferencja: Displacement, Migration and Social Integration – A Cooperative Approach To Jewish Migrants and Refugees in the Past War Period (1945-1967), The Goldstein Goren Diaspora Research Center, Tel Aviv University (2011).