Władze Instytutu Judaistyki

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk 

pokój           27

e-mail          adam.kazmierczyk@uj.edu.pl

telefon         +12 4275961

dyżur           poniedziałek 10:00-12:00

Wicedyrektor Instytutu ds. dydaktycznych

Dr Marek Tuszewicki

pokój           27

e-mail          marek.tuszewicki@gmail.com

telefon         +12 4275961

dyżur           poniedziałek 9:00-11:00