Zespół osobowy Zespołu ds. oceny efektów kształcenia dla kierunku judaistyka
 
Przewodniczący zespołu: Dr Marek Tuszewicki, kierownik kierunku judaistyka
 
Członkowie:
Dr hab. Magdalena Ruta
Dr hab. Maciej Tomal
Mgr Anna Smywińska-Pohl (przedstawicielka doktorantów)
Damian Pilarski (przedstawiciel studentów)